16 – 23.06.2024 r.
8³º Jutrznia


9°° Msza Św.: W rocznicę ślubu Sylwii i Piotra (H.17)


11°° Msza Św.: Za śp.+ Edwarda Mucha w 1 rocz. śmierci (H.112)


18°° Msza Św.: Za śp.+ JanaKubarek, jego rodziców, zmarłych z rodziny Goczalk, Urszulę
i Adama oraz Franciszka Faiński (K.19)

17.06 PONIEDZIAŁEK


17³º Nabożeństwo czerwcowe


18°° Msza Św.: W intencji Oli z okazji 14 urodzin (B.25)

18.06 WTOREK


17³º Nabożeństwo czerwcowe


18°° Msza Św.: Dziękczynna za 30 lat pożycia małżeńskiego Iwony i Henryka (W.13)

19.06 ŚRODA


7ºº Jutrznia i Msza Św.: Za śp.+ Ryszarda Piotrowskiego, Anielę, Julię Babiarz (H.70)


17³º Nabożeństwo czerwcowe


18°° Msza Św.: W rocznicę ślubu Bernadetty i Wojciecha oraz Stefanii i Stanisława o dalszą
opiekę w życiu i błogosławieństwo Boże (S)

20.06 CZWARTEK


17°° Adoracja Najświętszego Sakramentu


17³º Nabożeństwo czerwcowe


18°° Msza Św.: O zdrowie i opiekę MB i Anioła Stróża dla Zuzi w 1 rocz. urodzin (H.10)

21.06 PIĄTEK


7ºº Jutrznia i Msza Św.: Za śp.+ Franciszka, Helenę, Annę i Antoniego Skowyra (H.62)


17³º Nabożeństwo czerwcowe


18°° Msza Św.: Za śp.+ Helenę, Jana, syna Stanisława Babiarz (H.60)

22.06 SOBOTA


7ºº Jutrznia i Msza Św.: Za śp.+ Józefa Nowobilskiego w rocznicę śmierci (B.25)


17³º Nabożeństwo czerwcowe


18°° Msza Św.: Za śp.+ Piotra Bafia (H.47)


8³º Jutrznia


9°° Msza Św.: O zdrowie i potrzebne łaski dla Jana i Danuty (H.61)


11°° Msza Św.: Za zmarłych kapłanów: ks. Kuleszę, ks. Pawlukiewicza, o. Lupę, o. Zyśka
i za dusze w czyśćcu cierpiące (H.19)


18°° Msza Św.: Za śp.+ Jana i Cecylię Babiarz, synów Andrzeja i Tadeusza, synową Helenę
i zięcia Franciszka (H.111)