21.09 –27.09.2020r.
21.09 PONIEDZIAŁEK


19°° Nieszpory i msza Św.: Za śp.: +Ludwikę, Władysława i syna Krzysztofa Zadora (H 44)

22.09 WTOREK


19°° Nieszpory i msza Św.: Za śp.: +Jana, Agnieszkę Karnafel oraz syna Józefa (H 28)

23.09 ŚRODA


18³º Nabożeństwo do MBNP


19°° Nieszpory i msza Św.: Dziękczynna za urodzaje.

24.09 CZWARTEK


18°° Adoracja Najświętszego Sakramentu


19°° Nieszpory i msza Św.: W dniu 10 urodzin Marysi (B 25)

25.09 PIĄTEK


7°° Jutrznia i msza Św.: Dziękczynna za urodzaje.


19°° Nieszpory i msza Św.: Za śp.: +Jana, Anielę Bafia, syna Andrzeja, ich rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące. (H 8)


26.09 SOBOTA


7°° Jutrznia i msza Św.: Dziękczynna za urodzaje.


14°° Chrzest: Helena Pawlikowska


19°° Nieszpory i msza Św.: Za śp.: Walentego, Marię i Władysława Gogola (H 49)

27.09 NIEDZIELA


8³º Jutrznia


9°° Msza Św.: W rocznicę urodzin Joanny Babiarz (H 17)


11°° Msza Św.: Dożynki


17°° Głodówka: msza Św.: Za śp. +Marię i Jana Wojtanek (W 38)


20°° Nieszpory i msza Św.: Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł.: dla Kingi, Piotra, Michała i Antka (H 34)