Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po 15 osób – według tradycyjnego układu różańca).W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego czy Różańca Rodzinnego. Na poziomie diecezji ustanawiani są w ramach „duszpasterstwa specjalistycznego” duszpasterze diecezjalni „Żywego Różańca”.INTENCJE  ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA ROK 2020.


Intencje Papieskie 2020

Ojciec Święty Franciszek wyznaczył następujące intencje, w których on sam się modli  na poszczególne miesiące 2020 roku:


Lipiec 2020

Intencja ewangelizacyjna: za nasze rodziny.

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.


Intencja parafialna:

Aby Święta Rodzina z Nazaretu była wzorem do budowania relacji w naszych rodzinachSTAŁE  INTENCJE  PARAFIALNE:

  • Za kapłanów posługujących w Brzegach o opiekę Najświętszej Maryi Panny i dary Ducha Św.
  • O liczne i święte powołania do życia konsekrowanego
  • O opatrzność Bożą nad naszą parafią

roz-rys