Żywy Różaniec

Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po 15 osób – według tradycyjnego układu różańca).W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego czy Różańca Rodzinnego. Na poziomie diecezji ustanawiani są w ramach „duszpasterstwa specjalistycznego” duszpasterze diecezjalni „Żywego Różańca”.INTENCJE  ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA 2022R


Intencje Papieskie 2022Październik 2022   

     Intencja ewangelizacyjna:   

          O Kościół otwarty na wszystkich

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem
solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności

Intencja parafialna:

Módlmy się za członków wspólnot Żywego Różańca, aby przez modlitwę i zaangażowanie pogłębiali swoją wiarę i wypraszali nowe powołania kapłańskie i zakonne

STAŁE  INTENCJE  PARAFIALNE:

  • Za kapłanów posługujących w Brzegach o opiekę Najświętszej Maryi Panny i dary Ducha Św.
  • O liczne i święte powołania do życia kapłańskiego i zakonnego
  • O opatrzność Bożą nad naszą parafią