Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po 15 osób – według tradycyjnego układu różańca).W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego czy Różańca Rodzinnego. Na poziomie diecezji ustanawiani są w ramach „duszpasterstwa specjalistycznego” duszpasterze diecezjalni „Żywego Różańca”.INTENCJE  ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA 2023r


Intencje Papieskie 2023Marzec 2023   

     Intencja ewangelizacyjna:   

Za ofiary nadużyć

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez
członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną
odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.


Intencja parafialna:

Módlmy się za kapłanów aby niestrudzenie szukali nowych dróg w
przybliżaniu ludziom miłości Boga do człowieka

STAŁE  INTENCJE  PARAFIALNE:

  • Za kapłanów posługujących w Brzegach o opiekę Najświętszej Maryi Panny i dary Ducha Św.
  • O liczne i święte powołania do życia kapłańskiego i zakonnego
  • O opatrzność Bożą nad naszą parafią