01.10                                          RÓŻA BŁ.SALOMEI

02.10                                          KLASA VII

03.10                                          RÓŻA MB BOLESNEJ

04.10                                          RÓŻA ŚW.JACKA

05.10                                           KLASA IV

06.10                                          RÓŻA ŚW.JADWIGI

07.10                                          KLASA VI

08.10                                          RÓŻA ŚW.ANTONIEGO

09.10                                          RÓŻA MB Z LOURDES

10.10                                         KLASA VII

11.10                                         SCHOLA

12.10                                         RÓŻA MB CZĘSTOCHOWSKIEJ

13.10                                         RÓŻA MB KRÓLOWEJ TATR

14.10                                         RÓŻA ŚW KINGI

15.10                                         KLASA  VI

16.10                                        RÓŻA BŁ.SALOMEI

17.10                                        RÓŻA ŚW.JACKA

18.10                                        KLASA IV

19.10                                        RÓŻA MB BOLESNEJ

20.10                                        RÓŻA MB Z LOURDES

21.10                                         KLASA VII

22.10                                         RÓŻA ŚW.ANTONIEGO

23.10                                        RÓŻA MB KRÓLOWEJ TATR

24.10                                        KLASA VI

25.10                                        RÓŻA ŚW.KINGI

26.10                                       RÓŻA MB CZĘSTOCHOWSKIEJ

27.10                                        RÓŻA ŚW.JADWIGI

28.10                                        KLASA IV

29.10                                       RÓŻA MB Z LOURDES

30.10                                       SCHOLA

31.10                                       RÓŻE RÓŻAŃCOWE RODZICÓW ZA DZIECI